Contact      Login Leden

 
 

Lidmaatschap

Bent u een gevorderde speler of juist een startende tennisser? Bij TV Larsheim bent u aan het juiste adres. Nieuwe leden worden hartelijk verwelkomt
en worden direct opgenomen binnen onze gezellige club. Wij hebben zelfs vrijwilligers die u graag kennis laten maken met de tennissport in zijn algemeen,
maar zijn er vooral ook om u wegwijs te maken en kennis te laten maken met andere (nieuwe en bestaande) leden.

Daarnaast bent u bij onze vereniging verzekerd van spelen op één van de zeven fantastisch onderhouden kunstgras banen.
En dit kan zijn door gewoon vrij te spelen of door mee te doen aan de diverse activiteiten die onze vereniging verzorgt.
Hieronder staan de diverse soorten lidmaatschap vermeld met bijbehorende kosten.

Hebben wij u weten te overtuigen?

Aarzel dan niet en klik onder op inschrijven !

Inschrijven

Contributies voor seizoen 2019


De vereniging onderscheidt de volgende soorten lidmaatschap met de daarbij behorende contributies:

 Seniorlid (Men is seniorlid met ingang van het jaar waarin men 18 jaar wordt) 168,00
  Vanaf 2e kwartaal 130,00
  Vanaf 3e kwartaal 85,00
  Vanaf 4e kwartaal 45,00
       
  Seniorlid - Studentenkorting 80,00
  Deze korting geldt uitsluitend voor competitie spelende seniorleden t/m de leeftijd van 23, die staan ingeschreven bij een instelling voor dagonderwijs en zelfstandig wonen. Als bewijs dient een collegekaart of een ander inschrijvingsbewijs te worden getoond.    
       
 Juniorlid (Men is juniorlid tot het jaar waarin men 18 jaar wordt.)  € 84,00
  Vanaf 2e kwartaal 64,00
  Vanaf 3e kwartaal 42,00
  Vanaf 4e kwartaal 22,00
       
 Winterlid Het winterlidmaatschap geldt uitsluitend voor de periode 1 september t/m 31 maart. Men wordt alleen toegelaten als winterlid indien men elders gewoon lid is van een tennisvereniging. 85,00
       
 Gezinskorting Deze korting geldt uitsluitend voor het vierde en volgende (aspirant of junior) gezinslid indien ook beide ouders seniorlid zijn. 25,00
       
Zomerlidmaatschap Lidmaatschap voor de zomermaanden Juni, Juli en Augustus (geen KNLTB lid) - Senioren - 40,00
       
       
 Niet-Spelend lid Indien men door omstandigheden gedurende ten minste 1 jaar niet kan spelen is inschrijving als niet spelend lid mogelijk. Dit bijzondere lidmaatschap kan alleen op 1 januari ingaan. Een niet spelend lid krijgt geen label en mag niet geïntroduceerd worden. Indien men na één of meerdere jaren weer spelend lid wil worden, kan dat zonder plaatsing op een eventuele wachtlijst. 25,00


De ledenadministratie verstuurt begin december een contributienota voor het volgende jaar.
De verschuldigde contributie dient uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar te zijn voldaan. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL64RABO0302183973.

Beëindiging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (Frieda Veldhuizen – Burg. Martenslaan 42 – 3956 EN Leersum)
en dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar te worden gedaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Winterleden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit vóór 1 september van het lopende jaar te doen.
Bij een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de contributie of van enig deel daarvan.